Itorero Ry’abadiventisti B’umunsi Wa Karindwi ryageze Mu Rwanda mu 1919

Ubutumwa bw’itorero ry’Abadiventiste tubwirwa ko bwageze mu Rwanda hagati yi 1918 n’1919 buzanywe n’Umubirigi witwaga DELHOVE waje kunganirwa na MONNIER Heneriko (Bwana MUNNYERI).

Urusengero rwa Mugonero muri Filidi y’u Rwanda rw’iburengerarazuba ifite icyicaro kuri Ngoma
Mu mbuga y’urusengero rwi Gitwe ubwo rwari rugifungura ahakagombye kubera Isabukuru y’imyaka 100

Muri icyo gihe hari mu gihe cy’intambara ya mbere y’isi, aba misiyoneri bandi b’abaporotesitanti bari barasubiye iwabo, DELHOVE na MONNIER ba Abadiventisiti basigara bigisha bonyine, bigisha n’abo bari barataye. Aho bagarukiye ba DELHOVE na MONNIER bajya inama yo kugabana uturere, MONNIER ajya Mu BUGANZA, DELHOVE ajya i NYANZA

Mu 1921 MONNIER Heneriko afatanije n’uwitwa A. MATTER bashinga irindi torero mu RUHENGERI. Mariya MATTER mushiki wa MATTER afatanije na Mme MATTER bashinga ivuriro mu RWANKERI

Umuntu wa mbere wabatijwe ni Yohana RUVUGIHOMVU mu 1924 akurikirwa na RUKANGARAJUNGA Petero muri uwo mwaka. Mu 1924 kandi nibwo MONNIER Heneriko yafunguye ishuri aza kurifashwamo n’abarimu bari bamaze kumenya kwandika, gusoma no kubara, abo ni:

– RUVUGIHOMVU Yohana

– RWANGEZEHO Polo

– RUKANGARAJUNGA Petero

– GAKINDI Gidiyoni

– KURUJYIBWAMI Filipo

Uko amashuli yi Gitwe yarameze ubwo batangizaga itorero ry’Abadventiste

Mu 1928 amatorero yo mu Rwada, mu Burundi no muri Kivu (Kongo) yahuriraga i Gitwe kuko ariho hari icyicaro gikuru. Mu 1930 Rwanda, Burundi na Kivu (Kongo y’iburasirazuba) byari iniyo imwe yitwa iniyo y’Afurika yo hagati

Mu 1931 A Matter na Dr J.H. STURGES bafunguye ivugabutumwa kuri NGOMA (KIBUYE) bahatangiza n’ibitaro. Mu 1934 RUVUGIHOMVU na RWANGEZEHO bahawe ubu pasiteri

Heneriko RWANGEZEHO yagerageje guhindura ibice bimwe bya Bibiriya mu kinyarwanda, biza no kwemerwa n’umuryango wa Bibiriya w’ubwongereza n’amahanga, ndetse bimwe muri ibyo bice biri no muri bibiriya z’ubu z’Ikinyarwanda.

Mu 1947 u Rwanda n’u Burundi byari filidi imwe iyobowe na Bwana A.L Davy icyicaro kiri i Gitwe. Mu 1954 hari filidi y’Amajyepfo ifite icyicaro i Gitwe na filidi ya Kongo y’Iburasirazuba ifite icyicaro mu Rwankeri.

Mu 1960 abizera bo mu Rwanda no mu Burundi bari bamaze kuba benshi batandukana na Kongo y’Iburasirazuba, icyari filidi ya Kongo y’Iburasirazuba gihinduka iniyo ya Kongo.  Mu gihe gito u Rwanda rwaje gutandukana n’Uburundi,  u Rwanda rugira filidi eshatu:

Yunyoni y’u Rwanda iyoborwana R.G Peck, mu 1995 Amoni Rugelinyange aba umunyarwanda wa mbere wayiyoboye

Filidi y’u Rwanda rw’amajyepfo ifite icyicaro i Gitwe. Iyoborwa na I.E.SCHULTZ  Filidi y’u Rwanda rw’amajyaruguru ifite icyicaro mu Rwankeri. Iyoborwa na H.KOTS

Filidi y’u Rwanda rw’iburengerazuba ifite icyicaro kuri Ngoma. Iyoborwa na J.C. MATTINLY

Mu 1973 nibwo uniyo y’u Rwanda bayigabanyijemo filidi eshanu

  1. Filidi y’u Rwanda rw’iburasirazuba ifite icyicaro i Kigali
  2. Filidi y’u Rwanda rwo hagati ifite icyicaro i Gitwe
  3. Filidi y’u Rwanda rw’amajyepfo ifite icyicaro i Butare
  4. Filidi y’u Rwanda rw’iburengerarazuba ifite icyicaro kuri Ngoma
  5. Filidi y’u Rwanda rw’amajyaruguru ifite icyicaro mu Rwankeri

Iyi sabukuru y’imyaka 100 aho Itorero riteganya kuba rifite abizera bagera kuri 1.000.000 ariko iyi Sabukuru ikaba iteganijwe kubera kuri Sitade Amahoro, ibitavugwa rumwe na bamwe mu bizera bumva ko byaakagombye kubera ku ivuko ry’Itorero muri Filidi y’u Rwanda rwo hagati ifite icyicaro i Gitwe cyangwa se muri Filidi y’u Rwanda rw’amajyaruguru ifite icyicaro mu Rwankeri.

AGAKIZA N’UMURIMO cya 2003

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *